ISO

ISO er en måleenhet for hvor lyssensitivt kameraet skal være. Jo høyere ISO-tall du velger, desto mer lyssensitivt blir kameraet, og man trenger derfor mindre lys. Ulempen med høy ISO er at bildet blir uklart. Dette lønner seg veldig hvis du er i et mørk rom, og vil ha bildene litt lysere. 

På dette bildet stilte jeg ISOen på 100. Dette er en instilling som til vanlig er helt fin, men som i dette tilfellet, da det er inni et skap der det er mørk, blir mørkere enn vanlig. 

Her satte stilte jeg ISOen litt hørere, på 800. Man ser tydelig at bilde er blitt lysere, men det har også blitt litt uklart. Alt på grunn av ISO-innstillingen. 

Her satte jeg den opp på den høyeste innstillingen på mitt kamera (varierer fra kamera til kamera), som er 1600. Bildet ser ut som det er tatt i dagslys, men man ser at det ikke er så klart som man helst ville hatt det.

- Vibeke