Paraply

Vi fikk i oppgave å ta med oss hver vår paraply. Det vi skulle fokusere på i denne oppgaven, var komposisjon. Da er det alltid lurt å tenke på linjer, balanse og det gyldne snitt.

På dette bildet er det kraftig motlys. Jeg plasserte meg bevisst med lyset rett mot, for at elementene i bildet skulle bli så mørke som mulig, for å få frem den flotte kontrasten. Her brukte jeg en svart paraply, noe som passet fint til dette. Økte kontrasten litt i Photoshop.

Søylene og linjene på bygningen skaper loddrette og vannrette linjer. Paraplyen lager en diagonal linje, og dette skaper bevegelse og spenning. Bygningen står i det gyldne snitt, noe som løfter bildet i seg selv. Paraplyen går fra det gyldne snitt, og innover i bildet, der den skaper den diagonale linjen. 
Her har jeg tatt bilde av Jasmin. Mye går igjen fra det forrige bildet, bare at her plasserte jeg meg lavt, slik at solen kom i kant med bygningen. Dette får fram solstrålene også. 

Elementet til høyre i bildet kan virke forstyrrende, men jeg valgte bevisst å ta det med, da det skaper balanse. 

Her er et bilde med bevegelse. Man ser at paraplyen beveger seg, fordi den er litt uklar øverst og nederst. Paraplyen står i det gyldne snitt, men utsiden vendt inn mot sentrum, noe som gjør at det blir veldig balansert. 

- Vibeke