Eksponeringskompensasjon


Eksponeringskompensasjon er en funksjon som finnes på en del kameraer som tillater brukeren å avvike fra den automatisk innstilte eksponeringen. Det gjør at du kan velge å over- eller undereksponere bildet. 
Her har jeg tatt bilde av Cristiane. Her er bildet undereksponert.

Her er bildet overeksponert.

Vibeke