Første oppgave

Første oppgave gikk ut på å utforske. Utforske med kamera, men også med linjer, lys og komposisjon. Begge bildene er tatt med min mobiltelefon, og jeg valgte å øke kontrasten i Photoshop litt i begge bildene, for å få fram de flotte fargene.

Dette var et av de første bildene jeg tok. Jeg valgte å sette broa i sentrum, for å få perspektivet som trappene laget, frem. Dette gir en veldig dybde i bildet. Himmelen reflekteres veldig bra i vannet også, som gjør at det blir en god balanse med blåtoner både i forgrunnen og i bakgrunnen.
Bildet er tatt langs bakken, der jeg fokuserte på småsteinene. Lyset kommer inn i bildet, noe som gjør at fargene kommer ekstra godt fram. Mursteinene i bakken skaper også noen linjer, som ikke viser så godt, men de er med på å skape balanse. 

- Vibeke