Portrett

Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk. I fotografering er det ofte ansiktet som er avfotografert, men det kan også være hele personen, og det skal vise en tolkning av personligheten til denne personen. Det er tre forskjellige måter en kan ta portrett på; “en face”, profil og halvprofil. “En face”-portrett er når bilde tas rett forfra, i profil tas bilde fra siden og i en halv profil er når en tar bilde når verken ansiktet er “en face” eller profil, men midt i mellom. 
Et portrett skal fortelle noe som personen, enten det er i form av tekst eller bilde. Under kan du se eksempler på dette.
3/4 portrett (halvprofil)

En face (Rett på)