Lukkerhastighet

I fototimen i dag lærte vi om lukkerhastighet. Det er betegnelsen på hvor lenge bildesensoren eksponeres for lys. En "gardin" inne i kameraet (lukkergardinen) åpner og lukker for lyset som slipper inn til sensoren. Lukkerhastigheten er da den tiden denne "gardinen" er åpen.

Hastigheten er oppgitt i sekund. Det vanlige er 1/100s, altså et hundredels sekund. For å få bilde slik som på bildet over, må du stille den opp, å ha land lukkertid. F.eks 3" eller 5" (sekund). Her er det viktig at kameraet står helt i ro. På bildet over stilte jeg lukkerhastigheten på 5". 

Her har jeg stilt inn på kort lukkertid, for å fange øyeblikket, slik at det ser ut som hun flyr, eller står i luften.